Saturday, December 29, 2012

Kaligrafi Asmaul Husna

Asmaul Husna adalah nama atau Asma Allah yang mulia, indah, lagi baik. Allah berfirman :
"Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia) maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namaNya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan." (QS.Surah Al-A'raf : 180).

 Dan pernyataan dalam Ayat lain :
 
"Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". (QS.Al-Ikhlas : 1-4)